Net als de afgelopen jaren willen we, tijdens de landelijke NL Doet dagen, weer met veel vrijwilligers een leuke klus oppakken op onze accommodatie. Samen met het Carmel College Salland gaan we er weer iets moois van maken.

Net als alle atletiekverenigingen van Nederland houden we op deze dag, precies 60 dagen voor de start van het EK in Amsterdam, een open dag. Zodra meer bekend is over de invulling van deze dag zullen we dit bekend maken.