highlights ALV 2018

Op woensdag 16 mei is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De opkomst was boven verwachting. Hieronder een aantal punten uit de ALV.

  • minder contributie inkomsten door dalend aantal leden.
  • minder kosten aan afdracht atletiekunie, trainers en  huur.
  • kascommissie merkt op dat we trots mogen zijn op onze penningmeester.
  • AVG ook bij AV Salland een hot item
  • plannen voor sponsoring zijn toegelicht, opzetten beheersgroep sponsorgelden.
  • Yvonne Rosenkamp toegetreden tot bestuur (als secretaris).
  • Arie van der Lee vervult nog één jaar de rol van voorzitter (echt waar).
  • contributie stijgt licht vanwege verhoging bijdrage Atletiekunie.
  • leden die on hold staan in de ledenadministratie gaan 2,50 euro per maand betalen om de kosten aan de Atletiekunie te dekken.
  • de looptrainingen worden niet verplaatst naar de dinsdag en donderdagavond. Er zitten teveel haken en ogen aan.

Na het officiële gedeelte volgde het informele gedeelte, hierin hebben Yvonne Rosenkamp en Silvo van der Vegte fraai uitgebeeld welke energiesystemen lopers gebruiken en wat verantwoorde voeding is na het sporten.