Trainen bij AV Salland nav Corona maatregelen

Op 13 oktober heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. De aangescherpte maatregelen gaan in vanaf 14 oktober 22.00 uur. De maatregelen zijn minimaal de komende vier weken van toepassing. In de komende twee weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Het Bestuur van AV Salland heeft besloten het advies van dat de atletiekunie formuleert te volgen. In de richtlijnen staat dat aanbod van trainingen kan en mag.
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving

Op de pagina “protocol aanbod trainingen AV Salland per 21 oktober 2020” leest u de samenvatting.

Het bestuur respecteert het als een trainer het niet prettig vindt om in de huidige omstandigheden training te verzorgen. Bij uitval van een trainer zal de training vervallen.

De trainingen aan de jeugd atletiekgroepen worden onveranderd voortgezet. De gemeente is akkoord met zowel binnen als buiten trainen. Alle jeugdtrainers hebben medewerking toegezegd.

De trainingen aan de wandelgroepen worden aangepast voortgezet. Nolda heeft aangegeven wel mogelijkheden te zien om met de wandelgroepen binnen de richtlijnen door te gaan.

De trainingen aan de loopgroepen worden vanaf woensdag 21 okt.
In de weekmail en op de website zal wekelijks aangekondigd worden welke trainingen geboden kunnen worden.
Omdat niet alle looptrainers ingezet kunnen worden, en omdat de verwachting is dat niet alle atleten willen komen trainen, zullen de trainers proberen om de warming up per training te beschrijven zodat deze zelfstandig uitgevoerd kan worden.
Het aanbod zal afhankelijk van beschikbare trainers per week wat anders zijn.

De reguliere trainingsdagen worden gehandhaafd.

  • Maandag 1 trainer met max 2 groepen v 3 lopers, niveau 1-2-3, locatie AV Salland.
  • Dinsdag 1 trainer tbv beginners en blessureleed, locatie AV Salland (aanbod vanaf di 27-10)
  • Woensdag 2 of 3 trainers + hulptrainer. 4-7×3 lopers, verdeeld in niveaugroepen. Locatie Newtonstraat. Parkeren aldaar, kom zoveel mogelijk op de fiets. Eigendommen in de eigen auto/fiets achter laten. De trainingsgroepen hebben ieder een eigen deel van het industriegebied waar de trainingen worden afgewerkt. Vanaf de parkeerplaats wordt je richting je training gestuurd alwaar je zelfstandig, rekening houdend met de 1,5 meter regel alvast start met inlopen.
  • Donderdag 1 trainer, 2 groepen van 3 personen, techniektraining. START 19.30 (aanbod vanaf do 29-10)
  • Zaterdag 2 trainers en hulptrainer, 4-5×3 personen. Locatie volgens planning. Duurloop.

Indien de richtlijnen veranderen zullen we ons aanbod bijstellen. Bij een volledige lock-down zullen alsnog de trainingen vervallen.

We vertrouwen op uw begrip voor deze maatregelen.

Het Bestuur AV Salland.