Week van de AVSalland-(hulp)trainer

Deze week hebben alle trainers en hulptrainers van jeugd, wandelgroepen en loopgroepen een kleine attentie ontvangen.

Het bestuur vond dat op z’n plaats, omdat alle trainers gezien de Corona wat moeten improviseren om de trainingen goed te laten verlopen.

De ene trainer doet dat digitaal en de andere gewoon fysiek. Ze zorgen er voor dat de trainingen, aangepast, toch door kunnen gaan.

Daarom zetten we ze even in het licht, wat ook wel weer prettig is nu de dagen wat korter worden!

Hulde voor onze trainers!!!!

Namens het bestuur van AV Salland