Update van de Atletiekunie

Op dinsdag 17 november heeft het kabinet in de persconferentie aangekondigd dat de huidige cijfers aanleiding zijn voor een lichte versoepeling van de coronamaatregelen. Voor de sport betekent dit dat we teruggaan naar de situatie en daarbij horende maatregelen van 14 oktober, de gedeeltelijke lockdown.

Vanaf donderdag 19 november:

Groepstrainingen zijn weer mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • buiten┬ámogen volwassenen (18 jaar en ouder) in groepjes van maximaal vier personen (excusief trainer) en met 1.5 meter afstand blijven sporten
    • meerdere groepjes naast elkaar is mogelijk, zolang zij onderling niet mengen

Dit betekent dat de trainingen voor de loopgroep weer worden voortgezet. De trainer zal er voor waken dat er voldoende onderlinge afstand wordt genomen. Uiteraard verwachten wij ook van de deelnemers aan de training dat zij alert blijven en de COVID-19 maatregelen in acht nemen.