Gedragscode

Atletiek Vereniging Salland wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Om dit zowel in woord als gedrag tot uiting te laten komen hebben we veel aandacht voor veiligheid en deskundigheid. Alle trainers hebben zowel een atletiekunie trainerslicentie als ook een VOG (verklaring omtrent gedrag).
Ook hebben we een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft als taak het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden.
Hij draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en evt. de bond) bij een incident binnen de vereniging.

AV Salland hanteert de gedragscode van de Atletiekunie.

Lees hier de volledige tekst van de gedragscode binnen onze vereniging.