Sportmedisch Convenant

Partijen

Atletiekvereniging Salland te Raalte, vertegenwoordigd door Yvonne Rosenkamp van het bestuur, hierna te noemen AV Salland

En

Fysiotherapie Salland te Raalte, vertegenwoordigd door partner van de maatschap dhr. R. van der Ros, hierna te noemen 10

Nemen als uitgangspunt van de samenwerking aan dat

 1. AV Salland en Fysiotherapie Salland vakinhoudelijke kennis op het gebied van sport, trainen, fysiotherapie en gezondheid met elkaar delen en versterken.
 2. Dit kan door middel van overleggen, presentaties, intercollegiale consulten, etc..
 3. Uitwisseling van (para)medische gegevens over individuele atleten uitsluitend met toestemming van de atleet plaats vindt.

Komen overeen dat

AV Salland

 1. Bij behoefte aan ondersteuning of vragen op sportmedisch gebied zich primair zal wenden tot Fysiotherapie Salland.
 2. Haar leden, die zich onder fysiotherapeutische behandeling moeten stellen, zal adviseren d behandeling te laten plaatsvinden bij Fysiotherapie Salland.

Fysiotherapie Salland

 1. Voor alle leden van AV Salland die een blessure oplopen, beschikbaar is voor het maken van een afspraak binnen een week. Er wordt een eerste diagnose vastgesteld indien mogelijk wordt een behandelplan opgesteld. Dit consult kan op basis van directe toegankelijkheid en valt onder de eigen ziektekostenverzekering. Leden onder de 18 krijgen deze therapie vergoed uit de basisverzekering. Bij volwassenen (18 en ouder) valt dit onder de aanvullende verzekering of eigen rekening.
 2. Indien nodig alle beschikbare disciplines in haar praktijk beschikbaar stelt, waaronder o.a. sportfysiotherapie, manuele therapie, echo of shockwave.
 3. Indien nodig gebruik maakt van haar netwerk: orthopeden, sportartsen, podotherapeuten etc.

Looptijd

 1. AV Salland en Fysiotherapie Salland gaan de samenwerking, zoals beschreven in dit convenant, aan voor 2 seizoenen, welke start op 1 maart 2020 en eindigt op 1 maart 2022.
 2. De samenwerking, zoals beschreven in dit convenant, is door beide per seizoen opzegbaar, met in achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden door de vertegenwoordigers van AV Salland en Fysiotherapie Salland. Zonder wederopzegging wordt de samenwerking automatisch met één seizoen verlengd.

Overige bepalingen

 1. AV Salland en Fysiotherapie Salland hebben geen financiële verplichtingen naar elkaar toe. De samenwerking is puur gericht op het versterken van elkaars kennis en kunde en het verlenen van zorg.
 2. Beide partijen mogen een logo van elkaar op hun website plaatsen.
 3. In geval van ontbinding van de samenwerking zullen AV Salland en Fysiotherapie Salland zich niet uitlaten over de reden van de beëindiging van de samenwerking.

 

Dit convenant is overeengekomen en ondertekend op:

Raalte, 1 februari 2020

Namens AV Salland

Yvonne Rosenkamp

Namens Fysiotherapie Salland

R. van der Ros