Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Wiljan Geerts, 06-51582807

Onze vereniging onderschrijft de gedragregels begeleiders in de sport en gedragregels voor sporters onderling. De vertrouwenspersoon heeft als taak het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden. Hij draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en evt. de bond) bij een incident binnen de vereniging.

Wordt de vereniging geconfronteerd met een geval van seksuele intimidatie? Of zijn er vermoedens of twijfels? Dan kunnen wij contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de Atletiekunie. Deze kan advies geven over de eerste stappen en eventueel doorverwijzen.

Ook kunnen we bellen met de NOC*NSF hulplijn seksuele intimidatie in de sport (0900 – 202 55 90). Hier kunnen we terecht voor een eerste opvang en advies. De hulplijn kan ons ook koppelen aan een vertrouwenspersoon van NOC*NSF. Deze vertrouwenspersonen geven uitgebreidere ondersteuning en advies bij incidenten, aan zowel slachtoffer(s), beschuldigden als de vereniging.