Gedragsregels sporters onderling

Behalve gedragsregels voor begeleiders zijn er ook gedragregels voor de sporters onderling. Met het aangaan van het lidmaatschap van onze vereniging onderschrijft het lid deze gedragsregels.

1. De sporter draagt bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen andere sporters zich veilig voelen.

2. De sporter bejegent andere sporters met respect en op een wijze, zodat niemand in zijn waardigheid wordt aantast.

3. De sporter onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover andere sporter(s).

4. De sporter mag een andere sporter niet tegen de wil op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

5. De sporter zal ook tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen met respect omgaan met andere sporters.

6. De sporter zal een andere sporter geen (im)materiƫle vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling seksuele tegenprestaties te verlangen.

7. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de meerderjarige sporter in de geest hiervan te handelen.

Deze Gedragsregels sporters onderling zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 14 mei 2018.