Sanctiebeleid

AV Salland kent een sanctiebeleid. Het sanctiebeleid kan bijdragen aan een sportief, plezierig en veilig sportklimaat voor alle betrokkenen. Let op: dit sanctiebeleid is niet van toepassing op seksuele intimidatie. Hiervoor geldt het sanctiebeleid van de sportbond.

1. Aanspreken 2. (Voorwaardelijke) straf/schorsing/ uitsluiting 3. Schorsing/uitsluiting 4. Langdurige schorsing/royement
Voorbeelden van vergrijpen – te laat komen
– niet (tijdig) afmelden
– niet netjes omgaan met materiaal
– niet aanwezig zijn bij extra activiteiten
– niet positief aanmoedigen/stimuleren/ aanspreken team, tegenstander, scheidsrechter, eigen kind
– niet voldoen aan groeps- en verenigingstaken (zonder te ruilen en/of te berichten
– licht fysiek geweld (duwen, trekken)
– licht verbaal geweld (schelden zonder ziektes en kwetsende verwijzingen)
– als je niet deelneemt aan de wedstrijd: de sportplaats betreden zonder toestemming
– herhaaldelijk gedrag uit fase 1
– fysiek geweld (schoppen, slaan, kopstoot, etc.)
– verbaal geweld
– weigeren de sportlocatie te verlaten
– discrimineren
– alcoholmisbruik
– herhaaldelijk gedrag uit fase 2
– diefstal
– drugsgebruik
– vandalisme
– ernstig verbaal geweld
– ernstig fysiek geweld
– overige excessen
– herhaaldelijk gedrag uit fase 3
Actie Aanspreken door trainer, begeleider of bestuurslid naar aanleiding van een licht vergrijp. Na (meermalen herhaling van) ongewenst gedrag wordt een verslag geschreven en overhandigd aan de sanctiecommissie. Na (meermalen herhaling van) ongewenst gedrag wordt een verslag geschreven en overhandigd aan de sanctiecommissie. Na (meermalen herhaling van) ongewenst gedrag of excessief gedrag wordt een verslag geschreven en overhandigd aan de sanctiecommissie.
Maatregel Maximaal drie keer aanspreken, daarna volgt offi ciƫle waarschuwing door trainer, begeleider of bestuurslid. Eventueel in samenspraak met de sanctiecommissie. De sanctiecommissie bepaalt in overleg met betrokken trainer/ begeleider of er een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke straf/ schorsing gegeven moet worden. De sanctiecommissie bepaalt in overleg met betrokken trainer/ begeleider en het bestuur de duur van de schorsing/ ontzegging toegang sportlocatie. De sanctiecommissie bepaalt in overleg met betrokken trainer/begeleider en het bestuur of er wordt overgegaan tot een langdurige schorsing/ ontzegging toegang sportlocatie of royement