Protocol aanbod trainingen AV Salland per 21 oktober 2020

Dit protocol vervangt alle vorige protocollen.

Bron: https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving

Op 13 oktober heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. De aangescherpte maatregelen gaan in vanaf 14 oktober 22.00 uur. De maatregelen zijn minimaal de komende vier weken van toepassing. In de komende twee weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Voor de (atletiek)sport houden deze maatregelen in dat voor iedereen vanaf 18 jaar geldt:

 • dat sporten alleen mag met inachtneming van 1,5 meter afstand
 • op individuele basis of in groepsverband met een maximum van 4 personen (exclusief trainer)
 • wedstrijden niet zijn niet toegestaan
 • geen publiek welkom is bij trainingen en naast de sportkantines dienen kleedkamers en douches gesloten te zijn
 • voor kinderen tot 18 jaar gelden geen extra beperkingen met betrekking tot de sportbeoefening: jeugdwedstrijden kunnen geen doorgang vinden.
 • dat alle evenementen verboden zijn: dus ook hardloopevenementen (recreatief)

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen, is om de hygiënerichtlijnen van het RIVM te volgen:

 • Voor iedereen geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Protocol verantwoorde atletieksport 14 oktober 2020

 • Houd altijd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzonderingen op de 1,5 meter staan hieronder vermeld).
 • Vermijd drukte.
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld van trainers en bestuursleden.
 • Was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Schud geen handen.
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een (niet-)medisch mondkapje te dragen bij het betreden van de binnenruimtes van de sportaccommodatie zoals bijvoorbeeld het krachthonk.

Maatregelen voor atleten:

 • Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiëneregels (zie hierboven).
 • Houd 1,5 meter afstand van personen vanaf 18 jaar en ouder.
 • Een trainingsgroep op de sportaccommodatie mag bestaan uit maximaal 4 personen (exclusief trainer). Houd ook tijdens sportbeoefening onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de andere groepen.
 • Een trainingsgroep in de openbare ruimte mag bestaan uit 3 personen exclusief de trainer.
 • Blijf altijd bij je trainingsgroep als er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn. Rouleren van trainingsgroepen is niet toegestaan.
 • Geforceerd stemgebruik of zingen op de baan of het parcours, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Voor aanvang van de training of wedstrijd kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen worden gesteld.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan langs de baan of het parcours. Atleten die klaar zijn met hun training of wedstrijd worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de accommodatie verlaten.

Maatregelen voor trainers, begeleiders en vrijwilligers:

 • Houd je aan de algemene veiligheid- en hygiënemaatregelen (zie hierboven).
 • Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op sportlocaties in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.
 • Vermijd geforceerd stemgebruik.
 • Een trainingsgroep op de sportaccommodatie of in de openbare ruimte mag bestaan uit maximaal 4 personen (exclusief trainer). Zorg dat herkenbaar is welke atleten bij welk groepje horen.
 • Een trainingsgroep in de openbare ruimte mag bestaan uit 3 personen exclusief de trainer.
 • Houd ook tijdens sportbeoefening onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de verschillende groepen.
 • Zorg dat de groepen van 4 personen zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er niet gerouleerd wordt tussen de groepen.
 • Een trainer kan meerdere groepen tegelijkertijd training geven maar zorg dat de groepen voldoende afstand tot elkaar behouden.
 • Voor buiten gelden geen maximum aantallen; de anderhalve meter in combinatie met de maximale trainingsgroepsgrootte én de grootte van het sportoppervlak is hierin leidend.
 • Voor binnensporten geldt een maximaal van 30 personen per zelfstandige ruimte en een maximale groepsgrootte van 4 personen met inachtneming van de anderhalve meter regel.
 • Help atleten om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • Wijs atleten op het belang van handen wassen, schud geen handen en geef geen high-fives.
 • Zorg ervoor dat atleten buiten de training geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmoment.
 • Laat atleten zoveel mogelijk eigen materialen gebruiken. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes.
 • De sportkantine is dicht. Met uitzonderingen voor: wedstrijdsecretariaat, bestuurskamer, operationeel commissie overleg.
 • Alle kleedkamers zijn gesloten. Toiletten uitgezonderd.