Aan- of afmelden als lid

Aanmelden

Om lid van Atletiekvereniging Salland te worden, moet u het aanmeldingsformulier met automatische incasso invullen. De inschrijfkosten bedragen € 10 voor baanatletiek en sportief wandelen. Voor de loopgroep bedragen de inschrijfkosten € 25. Loopgroep-leden ontvangen hierbij een functioneel AV Salland hardloopshirt en een fluorescerend hesje. De inschrijfkosten worden bij de 1e contributie-inning eenmalig afgeschreven.

Voor de pupillen, junioren en senioren (baanatletiek) vragen we een wedstrijdlicentie aan. Indien u hier bezwaar tegen heeft, verzoeken wij u ons dit schriftelijk te laten weten.

De kosten voor een wedstrijdlicentie zijn afhankelijk van de leeftijd van een atleet en variëren van € 8,15 voor pupillen tot € 23,20 voor volwassenen (tarieven 2019).
Aanmelden via ledenadministratie van AV Salland: ledenadministratie@avsalland.nl

Het inschrijfformulier kunt u hier opvragen en printen (2 pagina’s pdf)

Automatische incasso

Ondergetekende machtigt hierbij Atletiekvereniging Salland om gedurende zijn/haar lidmaatschap maandelijks de contributie van zijn/haar bank of girorekening af te schrijven. De hoogte van de contributie wordt bepaald op de Algemene Leden Vergadering (ALV)

De weigeringsperiode van deze incasso is 30 dagen. Indien je het niet eens bent met een afschrijving bestaat de mogelijkheid om deze zonder opgave van redenen te weigeren. Geef in dat geval binnen 30 dagen je eigen bank opdracht de incasso ongedaan te maken.

Afmelden

Wil je niet langer lid blijven van Atletiekvereniging Salland geef dit dan uiterlijk 1 maand van te voren schriftelijk of per mail door aan de ledenadministratie van AV Salland: ledenadministratie@avsalland.nl

Met die opzegging wordt tegelijkertijd dit machtigingsformulier ongeldig en zal de contributie vanaf dat moment niet meer worden afgeschreven.

Contributie per 1-6-2019

Pupillen € 10,20 per maand
Junioren € 11,25 per maand
Senioren € 12,85 per maand
Loopgroep € 16,45 per maand Zonder wedstrijdlicentie
Loopgroep € 18,50 per maand Met wedstrijdlicentie
RCL KNAU Leden € 4,15 per maand Met wedstrijdlicentie
Sportief wandelen € 8,65 per maand  voor 1x wandelen per week
Sportief wandelen € 11,25 per maand  voor 2x wandelen per week